Aviso legal

Llei Orgànica de PROTECCIÓ DE DADES I GARANTIA DE DRETS FONAMENTALS 3/2018

NOM FISCAL EMPRESA: LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L.

NIF: B66003427

DIRECCIÓ FISCAL: Passeig del Rengle s/n local v1, 08303 – Mataró
TELÈFON:  679 571 990   DIRECCIÓ WEB: https://www.laclavemataro.com/

La present informació legal regula l’ús del servei del web www.laclavemataro.com que la raó social LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

L’ús de la pàgina web atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara en endavant, l» Usuari’) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L., en el moment mateix que l’Usuari accedeixi al Portal i que seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que pot sofrir modificacions.

1. TERMES D’ÚS

LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. és la societat titular de la web www.laclavemataro.com així com del domini laclavemataro.com, el qual proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades en Internet (d’ara en endavant, “continguts”) pertanyents a LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. o al seu domini. 

LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no estigui gestionada directament pel seu web màster, com a enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet. LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. es reserva el dret a portar a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, inclòs el registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts i/o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar. 

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com a fòrums de discussió, xats o grups de notícies) que la web li ofereix i a no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic de les quals LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. no serà responsable en cap cas.

2. DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL 

Tots els continguts web (incloent, sense caràcter limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, audio, video, software, etc.) son propietat de LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. 

Les marques, rètols, signes distintius o logos de LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L que apareixen en el web son titularitat de la mateixa entitat i com a tal, estan degudament registrats. 

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de  LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L no podran ser objecte de ulterior modificació, copia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense expressa autorització per part de LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L.

3. JURISDICCIÓ I FORO APLICABLE 

En compliment d’allò previst a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic es posa de manifest que l’empresa  LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L CIF B66003427 Inscrita al Registre Mercantil de ______________________________ Volum _______, Foli ______,Fulla ________, i és titular del domini d’ internet laclavemataro.com: 

“www.laclavemataro.com», amb domicili a Passeig del Rengle s/n local v1, 08303 – Mataró. Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d’ Espanya i seran resoltes pels jutjats i tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial del domicili social de la Companyia o grup.